stat tracker for tumblr
SØNDRE VIKEN EIENDOMSPARTNER AS

Søndre Viken
Eiendomspartner AS

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Postboks 89, 3251 Larvik
Tlf. 47 77 17 77

image
imageimage

Om oss

Søndre Viken Eiendomspartner AS er en effektiv og kompetansedyktig organisasjon med lokal forankring i Larvik med Vestfold og Telemark som fokus- og kjerneområder.

Vår forretningsidè er å tilby verdiøkende drifts- og forvaltningstjenester til private eiere av 
næringseiendommer gjennom en kontinuerlig fokus på målbare verdier som leieinntekter, kostnadsstyring og leietakertilfredshet.

Vi ivaretar ditt ansvar som gårdeier og tar det totale ansvaret for den enkelte eiendom og det enkelte leietakerforholdet. Vårt ønske og mål er å ha fornøyde leietakere i eiendommene og vår målsetning er å gjøre din hverdag så enkel som mulig.

Vi er tilgjengelig for å yte service samt tett oppfølging ved henvendelser fra vår kunder.

TJENESTER

Det å overlate selve driften av eiendom til andre som har dette som spesialitet gjør at du kan trygge dine verdier samt være sikret at alle forskrifter og lover blir ivaretatt. 
Med stadig økende krav som stilles til deg som eiendomsbesitter og utleier fra myndigheter og leietakere går det mye tid. 

Det å drifte eiendommer er et eget fagfelt og kreves særskilt disiplin, som Søndre Viken Eiendomspartner dekker gjennom å være en totalleverandør av tjenester som dekker de
administrative og praktiske arbeidsoppgavene som kreves ved eierskap i eiendomsbransjen.
Vårt fokus på spesialkompetanse innefor virksomhetens seksjoner skal være vårt varemerke for å oppnå optimal kvalitet, tett oppfølging og nærhet til eiendommene i vår portefølje.

Målsetningen av tjenestene er økt lønnsomhet for eiendommens eier gjennom god oversikt og kontroll av driften gjennom enkle driftsrutiner, rapporteringssystemer samt avregning av felleskostnader. Etablering av drifts- og vedlikeholdsplaner vil være med på effektivisere arbeidet samt være i stand til å løse uforutsette driftstiltak.